Việc làm đang tuyển dụng
444 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội | Mức lương: 9.000.000 - 12.000.000 vnđ
Cập nhật ngày: 29/06/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 31/08/2022)
444 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. | Mức lương: 10
Cập nhật ngày: 29/06/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 30/07/2022)
444 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. | Mức lương: 9.000.000 - 12.000.000 vnđ
Cập nhật ngày: 29/06/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 30/07/2022)
286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội | Mức lương: Thỏa thuận
Cập nhật ngày: 28/06/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 22/08/2022)
286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội | Mức lương: Thỏa thuận
Cập nhật ngày: 28/06/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 22/08/2022)
444 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội | Mức lương: 15.000.000đ-30.000.000đ
Cập nhật ngày: 28/06/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 01/08/2022)
444 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội | Mức lương: 12.000.000-25.000.000
Cập nhật ngày: 28/06/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 01/08/2022)
286 Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội | Mức lương: 12.000.000 VNĐ - 14.000.000 VNĐ
Cập nhật ngày: 28/06/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 07/12/2022)
Cơ sở 1: 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội Cơ sở 3: 32 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội | Mức lương: 6.000.000-8.000.000
Cập nhật ngày: 28/06/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 01/08/2022)
32 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội | Mức lương: 8.000.000 - 11.000.000VND
Cập nhật ngày: 28/06/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 20/08/2022)