Việc làm đang tuyển dụng
- 216 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - 32 Đại Từ, Hà Nội, Hoàng Mai | Mức lương: 6500000 - 7000000
Cập nhật ngày: 13/10/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 12/11/2022)
- 216 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Hà Nội, Cầu Giấy - 286 Thụy Khuê, Hà Nội, Tây Hồ - 32 Đại Từ, Hà Nội, Hoàng Mai | Mức lương: 6500000 - 7500000
Cập nhật ngày: 13/10/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 10/12/2022)
286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 216 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | Mức lương: 7.000.000 - 15.000.000VND
Cập nhật ngày: 13/10/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 19/11/2022)
444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội | Mức lương: 4.000.000đ - 6.000.000đ
Cập nhật ngày: 15/08/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 12/12/2022)
444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội | Mức lương: 8.000.000đ - 14.000.000đ
Cập nhật ngày: 15/08/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 30/12/2022)
444 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội | Mức lương: 9.000.000 - 12.000.000 vnđ
Cập nhật ngày: 29/06/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 31/12/2022)
444 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. | Mức lương: 10000000-15000000
Cập nhật ngày: 29/06/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 30/12/2022)
444 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. | Mức lương: 9.000.000 - 12.000.000 vnđ
Cập nhật ngày: 29/06/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 12/12/2022)
286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội | Mức lương: Thỏa thuận
Cập nhật ngày: 28/06/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 31/12/2022)
286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội | Mức lương: Thỏa thuận
Cập nhật ngày: 28/06/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 22/08/2022)