Việc làm đang tuyển dụng
444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội | Mức lương: 7.000.000 - 10.000.000VND
Cập nhật ngày: 28/06/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 20/08/2022)
286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội | Mức lương: 5.000.000 - 7.000.000VND
Cập nhật ngày: 28/06/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 20/08/2022)
216 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | Mức lương: 6.000.000 - 8.000.000VNĐ
Cập nhật ngày: 28/06/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 29/07/2022)
286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội | Mức lương: 6000000 - 8000000 VND
Cập nhật ngày: 27/06/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 28/07/2022)
444 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội | Mức lương: 11.000.000 - 15.000.000vnd
Cập nhật ngày: 27/06/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 31/08/2022)
444 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. | Mức lương: 9.000.000 - 12.000.000 vnđ
Cập nhật ngày: 27/06/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 27/07/2022)
444 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nôi | Mức lương: 8.000.000 - 14.000.000vnd
Cập nhật ngày: 27/06/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 31/08/2022)
444 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội | Mức lương: 8.000.000 - 10.000.000vnd + Lương KPI + Doanh số
Cập nhật ngày: 27/06/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 31/08/2022)
444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội | Mức lương: 12.000.000 VND - 15.000.000 VND
Cập nhật ngày: 26/04/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 01/08/2022)
444 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội | Mức lương: 9.000.000 - 12.000.000 vnđ
Cập nhật ngày: 28/03/2022) - (Hạn nộp hồ sơ 30/06/2022)