Trang chủ / Kế toán – Kiểm toán

Kế toán – Kiểm toán

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ

  28/06/2022  14:16

1.      Mô tả công việc -         Lập các báo cáo phân tích hiệu quả kinh doanh, các báo cáo quản trị -         Lập các báo cáo năng suất, lượng khách, ... trên nền tảng Power BI -         Xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho các dịch vụ -         Kiểm soát tiêu ...

NHÂN VIÊN VIẾT HÓA ĐƠN – NHÀ THUỐC, PHÒNG KHÁM

NHÂN VIÊN VIẾT HÓA ĐƠN – NHÀ THUỐC, PHÒNG KHÁM

  28/06/2022  13:41

1.      Mô tả công việc - Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của khách hàng theo tiêu chuẩn quy định (Theo tiêu chuẩn của 01 bộ hồ sơ cần có) - Thực hiện viết hóa đơn với thông tin chính xác do khách hàng cung cấp - Hỗ trợ văn thư đóng ...

Video Clip