Trang chủ / Kế toán – Kiểm toán

Kế toán – Kiểm toán

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ

  28/06/2022  14:16

1.      Mô tả công việc -         Lập các báo cáo phân tích hiệu quả kinh doanh, các báo cáo quản trị -         Lập các báo cáo năng suất, lượng khách, ... trên nền tảng Power BI -         Xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho các dịch vụ -         Kiểm soát tiêu ...

Video Clip