Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Y khoa & Thẩm mỹ Thu Cúc

Công ty cổ phần Y khoa & thẩm mỹ Thu Cúc thuộc tập đoàn Zinnia - một tập đoàn kinh tế đa ngành nghề hơn 20 năm quản lý và tiềm lực tài chính vững vàng. Hoạt động trên cả 2 lĩnh vực y tế và thẩm mỹ, Công ty cổ phần Y khoa và thẩm mỹ Thu Cúc bao gồm 3 đơn vị: Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc, Thẩm mỹ Thu Cúc và hệ thống Thu Cúc Clinnic đã có mặt trên nhiều tỉnh thành trong cả nước. Bằng mục tiêu "Con người là yếu tố quyết định của thành công" chúng tôi đã xây dựng một môi trương làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, mang đậm văn hóa Thu Cúc.